About


English

‘Llunes’ means ‘moons’ in Catalan. Being in a good or bad moon means being in a good or a bad mood. To have moons means variable mood. The domain llun.es was available, it was short and I found this connection with what I’ll probably write, which will be sometimes positive, sometimes not so much.

I’m (almost) trilingual, so I’ll write the posts in one of these three languages depending on my mood or the intended audience. But this is the only page you’ll see with the three versions 🙂

Català

Estar de bona lluna vol dir estar de bon humor. Estar de mala lluna vol dir estar de mal humor. Tenir llunes implica humor variable. El domini llun.es estava disponible, era curt i li vaig trobar aquesta relació amb el que segurament escriuré, que de vegades serà positiu i de vegades no tant.

Som trilingüe o sigui que escriuré els posts en un d’aquests tres idiomes segons el día que tengui o segons l’audiència a la qual vagi dirigit. Però aquesta pàgina és la única que veureu amb les tres versions 🙂

Castellano

En catalán ‘llunes’ significa ‘lunas’. Estar de buena o mala luna significa tener buen o mal humor. Tener lunas implica humor variable. El dominio llun.es estaba disponible, era corto y le encontré esta relación con lo que seguramente escribiré, que a veces será positivo y a veces no tanto.

Soy trilingüe así que escribiré los posts en uno de los tres idiomas según el día que tenga, o según la audiencia a la que vaya dirigido. Pero esta página es la única que veréis con las tres versiones 🙂